Екологія - Науково-дослідний інститут інженерних вишукувань
Екологія

Екологічна перевірка виробничих, житлових або торговельних комплексів - це аналіз безпечності об'єкта для навколишнього екологічного середовища, оцінка впливу на навколишнє середовище і можливий прогноз масштабів зараження при можливих аваріях.

Екологічний контроль від НДІ інженерних вишукувань включає в себе три етапи:

 • постійний моніторинг;
 • планову експертизу;
 • аудит.

Перевірка земель екологічний аудит

Алгоритм оцінки впливу роботи підприємства на предмет її відповідності міжнародним і українським нормам безпеки може проводитися в добровільному порядку і в обов'язковому. Найчастіше перед обов'язковими перевірками проводиться позапланова від незацікавленої сторони.

Увага! Замовлення послуги екологічний аудит від НДІ інженерних вишукувань забезпечує 100% гарантію юридичної і екологічної безпеки Вашого бізнесу!

Екоаудит проводиться в три етапи:

 • вивчення технічних документів (проектна документація, дозволи, результати минулих перевірок, рекомендацій);
 • перевірка комплексу;
 • камеральні дослідження для підтвердження відповідності / невідповідності фактичних результатів моніторингу стану навколишнього середовища та виробництва заявленим формулюванням;
 • розробка та узгодження модернізації (за потреби).

Експертиза екологічна

Експертиза - це перевірка якості продукту, що випускається підприємством, або системи роботи підприємства на предмет фізико-хімічної, бактеріологічної, а також органолептичної відповідності заявленим нормам.

Норми проведення екологічної експертизи включають в себе повну перевірку всього циклу виробництва, його вплив на навколишню екосистему, склад підсумкового продукту та нормативних документів в області.

Замовлення екологічної експертизи - єдиний спосіб бути впевненими в якості і безпечності продукту.

Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг і контроль навколишнього середовища – це постійне спостереження за станом, перевірка якості природного оновлення, спостереження за явищами забруднень і прогноз можливих хронологічних змін. Постійний моніторинг водних об'єктів, виробничих, постійні перевірки стану компонентів природного середовища забезпечують безпечну експлуатацію або безпечне виробництво будь-якої форми.

Незалежна комплексна документована оцінка від Науково-дослідного інституту інженерних вишукувань - це Ваш ідеальний шанс забезпечити максимально достовірне розуміння реального стану речей на виробництві.

Виробничий екологічний моніторинг - це також і підтримка прийняття рішень по модернізації виробництва або його подальшого функціонування за стандартним регламентом.

Проектування і розрахунки методів екологічного захисту

Після екологічної перевірки можуть бути складені рекомендації щодо мінімізації негативного антропогенного впливу, проведені розрахунки оцінка ризику за умови збереження існуючих параметрів екологічного проектування та реалізована розробка проектів нормативів для підтримки екологічного порядку.

Увага! Під час проведення реконструкції виробництва перед прийманням об'єкта обов'язково проводиться виробничий екологічний контроль.

Цільове призначення програмного комплексу заходів щодо збереження екології та природокористування на достатньому рівні - гарантія якості продукту і гарантія Вашої юридичної безпеки.

Система екологічного моніторингу від НДІ інженерних вишукувань - це передові технології, індивідуальний підхід і сучасні європейські методи екологічного проектування! Науково-дослідний інститут інженерних вишукувань - це Ваша впевненість в завтра.

 

  Екологічна експертиза

  Екологічна експертиза - це перевірка функціонування об'єктів з основною метою встановити або спростувати відповідність результатів діяльності цих об'єктів затвердженим державою екологічним вимогам.


  Екологічний аудит

  Аудит екологічний - це перевірка відповідності безпеки діяльності підприємства встановленим нормам. Вивчення документації, нормативів, вивчення того, наскільки система готова до адекватної реакції на виникнення надзвичайних ситуацій, а також оцінка дотримання або недотримання об'єктом позначених державою нормативів.


  Екологічний моніторинг

  Екологічний моніторинг – це контроль функціонування виробничого об'єкта чи будь-якої господарської діяльності людини, у тому числі і контроль будівництва або розробки корисних копалин. Основною метою моніторингу стану навколишнього середовища є своєчасне виявлення негативних факторів, здатних вплинути на екологічність земель Екологічний аудит - це оцінка стану навколишнього середовища незалежним експертом.