Екологічний моніторинг - Науково-дослідний інститут інженерних вишукувань
Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг – це контроль функціонування виробничого об'єкта чи будь-якої господарської діяльності людини, у тому числі і контроль будівництва або розробки корисних копалин. Основною метою моніторингу стану навколишнього середовища є своєчасне виявлення негативних факторів, здатних вплинути на екологічність земель Екологічний аудит - це оцінка стану навколишнього середовища незалежним експертом.

НДІ інженерних вишукувань, виступаючи в якості незалежного експерта, може провести виробничий екологічний контроль з визначенням стану компонентів природного середовища, що оточує об'єкт. Більш детально про послуги з екологічного моніторингу – нижче.

Екологічний моніторинг і контроль середовища в зоні роботи підприємства

Екологія і природокористування – це дві позиції, що вимагають особливого контролю. Унікальна система екологічного моніторингу, розроблена інженерами НДІ інженерних вишукувань, забезпечує об'єктивну оцінку впливу на навколишнє середовище, прогноз масштабів зараження, при виявленні такого, а також розрахунки оцінки ризику можливих аварійних ситуацій в майбутньому.

Ми пропонуємо такі послуги:

  • постійні перевірки виробничого комплексу, іншого об'єкта (виробничий екологічний моніторинг);
  • моніторинг водних об'єктів, сезонні експертизи, програмні перевірки рибгоспів;
  • одинична перевірка аналіз об'єкта перед введенням в експлуатацію, запуском нової лінії, інше;
  • одинична перевірка будівельного майданчика, ґрунтового складу, радіаційного фону будівельних матеріалів, зокрема, щебню;
  • розробка і узгодження нормативних документів, інше;
  • програма регулярних екоперевірок будмайданчика, підтримка прийняття рішень;
  • усі види перевірки фермерських угідь, господарств тощо.

Увага! НДІ інженерних вишукування як виконавець, який здійснює проектування і розрахунки, гарантує абсолютну достовірність результатів будь-якого виду екологічного моніторингу, а також стовідсоткову інформаційну безпеку замовника послуги. Підписавши договір про співпрацю з НДІ Інженерних вишукувань, замовник отримує абсолютну гарантію збереження особистих даних і інформації по об'єкту.

Комплексний екологічний аудит моніторинг - це оцінка діяльності госпоб'єкта і перевірка відповідності його діяльності вимогам нормативів державного зразка. Основна мета даної процедури полягає в тому, щоб перевірити систему і визначити ступінь ефективності захисних заходів екологічного проектування, що проводяться на підприємстві.

Екологічне проектування

Екологічне проектування - це розробка серії методів, за допомогою яких визначається найменш витратні і найбільш ефективні заходи щодо забезпечення безпеки систем, що знаходяться в зоні ризику.

Екологічне проектування – це дії, що реалізуються на базі спостереження, моніторингу та контролю об'єкта. Постійний моніторинг навколишнього середовища рішення базових проблем по збереженню екологічності. Розробка проектів нормативів, рекомендацій може бути успішно реалізована після того, як будуть проведені дослідження - взяті зразки для аналізу і вивчена виробнича система взагалі. Визначивши призначення програмний комплекс впроваджується в систему.

Галузі охорони навколишнього середовища, зазначені в проекті зі збереження екологічного гомеостазу системи, визначається за допомогою індивідуальних для кожного окремого випадку прийомів

Увага! Екологічне проектування – це єдиний ефективний на сьогодні спосіб збереження невідновлюваних джерел енергії та здешевлення будь-якого типу виробництва.